Un sostre verd o coberta verda és el producte d’enjardinar o permetre que la vegetació creixi i  es desenvolupi a la teulada d’una casa o coberta d’un edifici.  Aquest tipus d’instal·lacions  afavoreix alhora l’assentament d’hàbitats naturals per a insectes o espècies d’animals que ajuden a la biodiversitat.

Els beneficis dels sostres o cobertes verdes en edificis, generalment desenvolupats a les ciutats, són evidents per al medi ambient i per al manteniment de propi edifici (estalvi d’aigua, energia o electricitat) i la seva contribució a un desenvolupament urbà sostenible.

La implementació d’un sostre verd en un edifici és, en definitiva, generar consciència al voltant de la nova construcció i a  la revaloració de la natura com a element de lluita contra el canvi climàtic.

Una coberta verda, ajuda a controlar el drenatge i l’escorrentia disminuint els riscos d’inundació en l’entorn de la construcció, redueix la calor a l’estiu i el fred a l’hivern (fins a 7ºC de diferència dins d’una llar), també resulta ser un bon aïllament del soroll ambiental, filtra la pols atmosfèrica, redueix el CO2 i produeix oxigen, entre altres beneficis per a les persones i el medi ambient.

Però tan importants són els beneficis que aporta una coberta verda com la cura dels aspectes tècnics en la seva construcció, tant en la selecció de materials com en l’elecció de plantes que s’hi implementaran.

Materials:

A l’hora d’escollir un sistema de coberta enjardinada, cal tenir en compte que les làmines de drenatge i altres materials són especialment concebudes per al sistema d’enjardinament proposat, en cas contrari , sorgiran els problemes a curt i mitjà termini.

Les cobertes enjardinades amb les que treballem disposen d’un sistema de gestió de l’aigua urbana molt segur i eficient, i encara que en els primers anys caldrà un petit subministrament d’aigua de reg, les plantes seran autosuficients, ja que el sistema conservarà tota l’aigua de pluja necessària per al seu sosteniment.

Plantes:

Es seleccionen per a cada projecte segons 4 paràmetres:

  • Necessitats hídriques, en la implantació i durant la seva vida útil.
  • Adaptació al clima del lloc, especialment a les temperatures i vents
  • Disponibilitat d’espècies autòctones
  • Aspectes estètics i biològics, colors, formes, sistema radicular, floració, etc.

Execució de l’obra:

Tenir cura de cada detall durant l’execució d’una coberta enjardinada és essencial per aconseguir un bon resultat. Els problemes que pot generar una coberta mal realitzada, amb deficiències en impermeabilització i drenatge, poden ser a més que costosos, un veritable mal de cap per als propietaris.

El coneixement i l’experiència en el maneig d’aspectes tècnics a l’hora de construir cobertes verdes és un element clau per fer que els resultats finals realment  siguin el veritablement desitjats.

A DRIM Medi Ambient, garantim el resultat final de la vostra coberta verda, gràcies a  molts anys d’experiència i clients llargament satisfets.