Gestió del paisatge

Innovació en eines i solucions mediambientals de forma constant, desenvolupant patents i actius de valor. Integració de l’entorn afectat per infraestructures. Aportació de “knowhow” de bioenginyeria en l’estabilització de talussos i rius. Assesorament i estudi de solucions de restauració mediambiental.
Realització d’obres mediambientals
Plantacions d’espècies autòctones
Hidrosembres
Hidromantes
Instal.lacions de mantes i xarxes per talussos
Aplicació de biorrotlles de contenció
Instal.lació de gabions
Realització de murs amb sistemes Krainer

Arquitectura del paisatge

Sostenibilitat de les aplicacions proposades on es garanteixi la raonabilitat i idoneïtat dels costos de manteniment.
Realització de passeigs fluvials
Construcció de vies verdes
Construcció de llacs artificials i naturals
Assesorament tècnic i aportació de “knowhow”
Passeres de fusta
Miradors
Tancaments

Parcs i jardins públics

Coneixement tècnic i científic com a base del desenvolupament dels nostres projectes i proposta de solucions.
Assesorament tècnic en sistemes de reg, varietats de plantes…
Construcció de parcs públics
Jocs infantils
Zones de sauló
Zones enjardinades
Instal.lacions de reg
Paviments
Remodelacions de parcs
Millora del sistema de reg existent
Reordenació de l’arbrat

Parcs i jardins privats

Formació d’un equip humà compromès, professional
i de baixa rotació per garantir un alt nivell de servei.
Construcció espais exteriors de jardins particulars “ Claus en mà”
Assesorament en disseny d’exteriors
Construcció de piscines naturals
Murs de gabions
Rocalles
Instal.lacions de reg domotitzades

Verd urbà

Disseny en base a criteris d’optimització econòmica, per tal d’oferir als clients solucions raonables a les seves necessitats.
Murs verds, sistema Greenwitt
Cobertes vegetals
Enjardinaments interiors
Estudis de solucions especials