Drim, una visió

Drim Medi Ambient, ha cregut que la correcta gestió del paisatge és un element imprescindible per al desenvolupament humà i la qualitat de vida de les persones. L’equilibri entre la preservació del medi ambient i l’increment de la densitat urbana esdevé un repte de primera magnitud.

Drim Medi Ambient, aposta en aquest context per aportar solucions en tots aquells entorns i espais on sigui plausible l’aplicació de tècniques i tecnologies que afavoreixin la maximització del benestar social i la preservació natural.

Aquest ha estat el treball constant dels darrers 20 anys, durant els quals hem desenvolupat, millorat i implementat noves solucions, que posteriorment han estat aplicades en diferents àmbits i sectors; institucions, ajuntaments, fundacions, empreses constructores, mineria, reciclatge… i que ens han permès esdevenir un referent en el terreny de la gestió mediambiental a Catalunya.

El nostre equip

Agustí

Enginyer, CEO de Drim i emprenedor en el sector de l’Enginyeria i l’Arquitectura Verda.

David, Eva, Sergio i Carles

Enginyers i Biòlegs experts en el disseny i l’execució de projectes d’Arquitectura Verda, de Gestió del Paisatge i de Bio-enginyeria.

Joan, Jesús, Manuel, Miguel Àngel, Sergi, Óscar…

Operaris especialistes en jardineria i en l’aplicació de les tecnologies més avançades a projectes de Gestió del Paisatge, d’Arquitectura Verda i de Bio-enginyeria.

Xavier, Maribel, Marta…

Economistes, administratius especialistes en la Gestió i Control de Projectes i en sistemes de Gestió Integrada (Qualitat, Medi Ambient, Seguretat i Salut).

Valors que ens acompanyen

Coneixement tècnic i científic com a base del desenvolupament dels nostres projectes i proposta de solucions.

Capacitació tècnica de les persones de Drim per atendre adequadament des de cadascun dels llocs de treball, les necessitats dels nostres clients.

Innovació en eines i solucions mediambientals, desenvolupant patents i actius de valor.

Sostenibilitat de les aplicacions proposades per assegurar la raonabilitat i idoneïtat dels costos de manteniment.

Formació d’un equip humà compromès, professional per garantir un alt nivell de servei.

Disseny en base a criteris d’optimització econòmica, per tal d’oferir als clients solucions raonables a les seves necessitats.