Contact Us

Contacto ENG

Maximum file size: 8.39MB

Checkboxes *
Promo

Informació bàsica sobre el tractament de dades (LO 3/2018 i Reglament (UE) 2016/679 ]RGPD])

Responsable del tractament: DRIM MEDIO AMBIENTE, S.L.

Finalitat: Oferir i gestionar els nostres serveis de disseny, execució i manteniment d'espais verds i mesures correctores d'impacte ambiental.

Drets:  Pot exercir els drets previstos als articles 15 a 22 del RGPD, que es recullen a  la nostra política de privacitat.

Phone: +34 938 81 42 45