13 de Gener de 2021

Landscaping i sostenibilitat, un luxe del segle XXI

Paisatgisme dins el paisatge.

El paisatge adust del Priorat acull al costat de la Cartoixa d’Scala Dei un espai únic, l’hotel / celler Terra Domicata, on es combina el luxe i la integració radical al paisatge, no només des d’una vessant estètica sinó també en solucions d’aprofitament de recursos hídrics i de sostenibilitat, en un entorn on el clima i la llicorella confereixen un paisatge singular.

El minimalisme vegetal del disseny realitzat per l’Estudi Scob, que va rebre per aquest projecte el premi Architizer, i l’ús de la pedra seca, crea un espai de continuïtat des dels cingles del Montsant fins al mar d’onades de llicorella – pissares- del Priorat històric.

La integració de colors, tons i materials del jardí i la terrassa, vehicula la nostra pròpia integració al paisatge, entenen l’arquitectura i el paisatgisme com a impulsors d’una felicitat i un benestar profund, arrosegats pel silenci atemporal d’aquest paisatge esquerp.

Pedra seca i minimalisme vegetal

El projecte integra la vegetació i la geologia de l’entorn dins l’espai de Terra Dominicata. La utilització d’espècies autòctones – espígols, romers, oliveres, …- assegura una integració cromàtica i una eficiència òptima de les especies aportades, minimitzant la substitució de plantes, les necessitats de mateniment  i el consum d’aigua.

Complementariament, la instal·lació d’un sistema de depuració de les aigües de l’hotel i del celler amb una tecnologia de depuració biòlogica -no química-, complementa una proposta d’autosostenibilitat i de minimització del recusos externs de rec de les zones ajardinades.

L’ús intensiu de marges i elements de pedra seca, la construcció de paviments exteriors amb totxana vista tradicional aplicada als masos del Priorat i els testos de terracota en tota l’àrea perimetral dels edificis i dels accessos a la finca complementen un integració cromàtica i estètica de primer ordre, convertint cada espai o racó en una experiència de felicitat i benestar, on la vegetació, els materials, l’entorn i la llum trobem el seu equilibri natural.

Plànol de Terra Dominicata
Altres experiènces

Filter

Infinitum

Viure el mediterrani

La Fageda

El paisatge, un espai de curació

Terra Dominicata

Landscaping i sostenibilitat, luxe del segle XXI