Empresa de paisatgisme i jardineria: DRIM MEDIAMBIENT

Enginyer: AGUSTÍ ANGLADA

Enginyer responsable de l’equip de Drim: EVA ESTELLÉ

Arquitectura, interiorisme I paissatge: RELJA FERUSIC I CARLES SALA

Planta arbustiva: 3.700 ut

Espècies arbòries: 20 ut

Extensió de gespa: 260 m2

Leave a Reply

Informació bàsica sobre el tractament de dades (LO 3/2018 i Reglament (UE) 2016/679 ]RGPD])

Responsable del tractament: DRIM MEDIO AMBIENTE, S.L.

Finalitat: Oferir i gestionar els nostres serveis de disseny, execució i manteniment d'espais verds i mesures correctores d'impacte ambiental.

Drets:  Pot exercir els drets previstos als articles 15 a 22 del RGPD, que es recullen a  la nostra política de privacitat.